Vatlandsvågen 68

Suldal
Prisantydning

2 890 000,-

Solgt
 • BRA93㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår2002
 • Omkostninger89 400,-
 • Totalpris2 979 400,-

Meget koselig sommerhytte ved sjø med fantastisk sjøutsikt, gode solforhold og 50 meter til båtplass

Beskrivelse

Gjennomgående standard med malte tregulv i første etasje og ubehandlet tregulv på loft. Hvitlasert trepanel på vegger og tak i hele hytten.

Romslig gang til å henge fra seg yttertøy. Hovedsoverom av god størrelse. Baderom med dusjnisje, baderomsseksjon med lagring, servant, speil og lagring samt wc. Varmekabler i gulv. Fliser på gulv + sokkel. Malt baderomspanel på vegger. Vaskerom med VVB og utslagsvask. Trepanel på vegger og laminat på gulv. Romslig stue med peis og store vindusflater. Utgang til stor terrasse og videre hage. Flere møbleringssoner både på terrasse og i hage. Hvit heltre kjøkkeninnredning. Alle hvitevarer medfølger handelen. Spisestue med varmepumpe.

Loft: Gang til lagring 2 store sovesaler med plassbygget sengeløsninger.

Anneks som benyttes til bod med hems til lagring.

Detaljer

Gang, soverom, vaskerom, baderom, stue, kjøkken, gang, soverom, soverom.

Bygningsinformasjon

Fritidsbolig oppført i 2003. Oppført på forstøtninger i tre. Yttervegger i tradisjonelt bindingsverk som er utvendig kledd med trepaneler. Etasjeskiller i tre. Saltak i trekonstruksjon som er tekket med betongtakstein. Tilstanden på boligen fremstår som generelt god. Det må allikevel påregnes normalt vedlikehold, men også enkelte oppgraderinger.

Bygningsinformasjon Radon Denne boligen ligger i område hvor det historisk er høy radon stråling. ihht til kart fra Norges geologiske undersøkelse. Fritidsboligen står på søyler og er godt luftet under. Det er allikevel anbefalt med radonmålinger for å utelukke høye verdier. Det er ikke foretatt radonmåling , heller ikke bygget med radonsperre. Konsekvens/ tiltak • Det bør gjennomføres radonmålinger. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Vaskerom Kun naturlig ventilert via vindu og ventil i vindu. Konsekvens/ tiltak • Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte avvik. Kostnadsestimat: Under 10 000 Bad Baderomspater på vegger og trepanel i tak. Konsekvens/ tiltak • Tiltak: Avvik har ingen umiddelbar konsekvens, men baderommet har oppnådd alder hvor oppgradering vil være naturlig. Det er også anbefalt med tett kabinett på baderom som er til rå eller eldre. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Bad Fliser på gulv. Varmekabler. Det er noe fall til sluk. Vurdering av avvik: • Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/ synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. • Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er fast oppkant i dusj. Denne hindrer avrenning fra hele baderommet og nå sluk. Det er ikke 25mm fra topp sluk til topp synlig membran ved terskel. Konsekvens/ tiltak • Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. • Installering av tett dusjkabinett anbefales. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte avvik. Kostnadsestimat: Under 10 000

Bad Det er kun naturlig ventilert. Ikke spalte under dør for tilluft. Konsekvens/ tiltak • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. • Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte avvik. Kostnadsestimat: Under 10 000 Kjøkken Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplate i laminert spon. Vurdering av avvik: • Det er påvist skader på overflater/ kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er svell under benkeplaten ved oppvaskmaskin, og det er også noe svell i skjøt ved komfyr. Avvik er ikke betydelige.

Vannledninger Vannskadesikkert rør i rør system. Det er synlig avløp fra skap med utløp i vegg i rom med sluk. Vurdering av avvik: Det er ingen merking på rør kurser Konsekvens/ tiltak • Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes. Kostnadsestimat: Under 10 000

Varmtvannstank Det er installert ca 200l bereder fra 2002. Vurdering av avvik: • Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år • Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Normal levetid for slikt utstyr er inntil 20 år, men det kan også vare lenger. Det er anbefalt og koble beredere på over 1500W direkte via fast punkt eller vedlikeholdsbryter. Konsekvens/ tiltak • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. • Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte avvik. Bereder må ikke skiftes såfremt den fungerer til sin hensikt. Kostnadsestimat: Under 10 000

Terrengforhold Det er ingen avvik i fallforhold til bygning. Sintef Byggforsk anbefaler minimum fallforhold på 1:50 i en avstand på minst 3 meter fra veggen. Vurdering av avvik: • Eiendommen ligger i rasfarlig/ skredutsatt område. Eiendommen ligger tett inntil fjell og berg. Konsekvens/ tiltak • Ytterligere undersøkelser anbefales. Det kan påregnes og holde området under oppsyn i tillegg kan det innhentes mer utfyllende dokumentasjon hos kommune. Data hentet fra eiendomsverdi.no. Kostnadsestimat: Under 10 000

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 21.08.03.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende fritidsbolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Tinglyst erklæring tar for seg vegrett, gangrett til båtplass, rett på tilgang til borehull med vedlikeholdsansvar og indeksregulering på vannavgift (750,- per nå). Rett til å trekke mindre båt over gnr 118, bnr 32. Rettene skal følge vedkommende tomt og kan ikke leies bort eller selges til andre. Det skal ikke betales leie for rettene.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Beliggende i flotte Vatlandsvågen med suveren utsikt til sjø. Flotte turområder like utenfor inngangsdøren. 30 sekunder gange til båtplass i felles anlegg. Ca 1,5 time fra Haugesund sentrum og ca 1 timer og 45 minutter fra Stavanger sentrum. 30 minutter til Sauda og 30 minutter til Sand med blant annet Gullingen.

  Adkomst

  Se kart i annonsen for beskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen.

  • kr 2 890 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 89 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 979 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 3 986,- pr. 2024. Det er to terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. Dekker tømming av septikk hvert 4. år og hyttenreovasjon til IVAR

  Ligningsverdi

  kr 552 226,- for 2022 Ligningsverdi er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Tinglyst erklæring tar for seg vegrett, gangrett til båtplass, rett på tilgang til borehull med vedlikeholdsansvar og indeksregulering på vannavgift (750,- per nå). Rett til å trekke mindre båt over gnr 118, bnr 32. Rettene skal følge vedkommende tomt og kan ikke leies bort eller selges til andre. Det skal ikke betales leie for rettene.

  Båtplass: Sameieavtale av flytebrygge mellom Gnr 118/32 og gnr 118.55. - Flytebryggen legges ut fra 118/32. - 4 båtplasser - 118/55 har tilgang til en stk båtplass og skal svare til følgende: Totalomkostning ved anskaffeøse og installering av bryggen Eventuelt fremtidig vedlikehold * Nødvendig dugnad. - Flytebryggen kan benyttes til fiske og bading, men skal ikke benyttes til lagring av utstyr. - Dersom eier av 118/32 en gang i fremtiden skulle ønske å fjerne bryggen fra sin eiendom, plikter han å skaffe tilsvarende båtplass vederlagsfritt til gnr 118/55 i samme område. - Avtalen kan tilnglyses.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 19.04.2024 og selgers Egenerklæring datert 07.03.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 16. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01240105
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.