Vektarvegen 18

Karmøy
Prisantydning

2 690 000,-

Solgt
 • BRA174㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1971
 • Omkostninger84 400,-
 • Totalpris2 774 400,-

Enebolig med alt på ett plan - Fint vedlikeholdt - Usjenert tomt - 2 garasjer - Beliggende i ende av blindvei!

Beskrivelse

Boligen holder hovedsakelig standard fra byggeår, men fremstår som godt vedlikeholdt både utvendig og innvendig. Enkelte bygningsdeler er pusset opp etter behov, men det må forventes å fornye våtrommene i boligen.

I boligen finnes en svært praktisk planløsning med store vindusflater og ekstra takhøyde i stue, i tillegg en egen tv- stue, og begge med vedfyring. Kjøkkeninnredningen er lys og tidsriktig med rikelig av skap- og benkeplass. Det er god plass til et romslig spisebord på kjøkkenet, i tillegg til øvrig oppbevaring i vitrineskap. Fra kjøkkenet er det direkte inngang til boligens vaskerom samt en praktisk bi- inngang.

Boligen har totalt fire soverom. Rommet ved entrè ble opprinnelig oppført som "klær" og er ikke omsøkt soverom i kommunen. Hovedsoverommet er av svært god størrelse og har i tillegg utgang til luftebalkong. Det største baderommet har fornyet dobbel vask i seksjon, speil og oppbevaring på vegg.

Detaljer

Boligen har alt på ett plan og inneholder: Entrè, soverom(godkjent som klær), gang, gjestewc, baderom, tv- stue, tre soverom, baderom, kjøkken med inngang vaskerom og bi- inngang/ bod samt stue med utgang terrasse og hage. Uinnredet kjeller.

Eiendommen har 2 garasjer.

Bygningsinformasjon

Enebolig oppført med 1.etasje og kjellerrom. To frittliggende garasjer. Bygget har to krypkjellere, en i sørvest og en i nordøst. Fundamenter av betong. Grunnmur av plasstøpt betong og betongblokker. Yttervegger i bindingsverk av tre, kledd med stående trepanel. Saltak med takkonstruksjon av tre, tekket med betongtakstein. Gavlpanner til avslutning. Takrenner og rennenedløp av metall/sink. Ytterdører og vinduer av tre/teak, isolerglass. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger opprinnelige tegninger av enebolig datert 1975. Det foreligger tegninger av tilbygg godkjent 1982. I tegningene kan vi se at soverom ved entrè er omsøkt som "klær". Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger av garasje datert 1997. Det er i matrikkelen registrert garasje fra 1972, og gjelder trolig den eldste av bygningene.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Det ble registrert en lekkasje ved gjennomføring av rør. -Våtrom: Våtrommene (Bad 1 og 2) må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG2 (Avvik som kan kreve tiltak): -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak og taktekkingen. Taktekking er snødekt, alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Det ble registrert noe råte på vannbord under gavlstein. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det ble registrert trepanel med lite eller ingen lufting. Stedvis råtedannelse i trepanel. Det ble registrert vinduer med værslitte karmer og vinduer som er i forstadiet til råtedannelse (bløt treverk). Enkelte vinduer har merker etter kondens. Det ble registrert dører med slitasje, misfarging og rust på hengsler. Det ble registrert dører med slitasje, misfarging og rust på hengsler. -Innvendig: Det ble registrert noe misfarging, sprekk i himling og lokal skade på parkett. Soverom har en rode i himling etter fukt som kommer fra en rørgjennomføring i tak. Det ble målt fuktighet i himling. Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt 17 mm skjevhet på gulv i soverom. Kjelleren har grovstøpt gulv og skjevheter må forventes. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Krypkjeller er en risikokonstruksjon. Dvs at den må fungere etter hensikten dersom den ikke skal påføre bygget skader. I praksis må man få kontroll på fuktnivå (kondensering, fukt fra grunnen mv.) og man må sørge for god gjennomlufting. Det ble registrert noe misfarging på innvendige dører. -Våtrom (Vaskerom): Vaskerommet har tapetserte vegger. Tapet er ikke egnet materiale for bruk på våtrom. Det ble registrert lite fall til sluk. Kravet er minimum fall i forholdet 1:50, 80 cm ut fra nedslagsfelt eller 1:100 på hele gulvet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på sluk og membranløsningen. Rommet har kun naturlig ventilasjon. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Det anbefales kontroll av el-anlegget. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Det ble registrert riss/sprekk i grunnmur. Rust på ventiler i grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

TGIU (Konstruksjoner som ikke er undersøkt): -Utvendig: Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. -Tomteforhold: Forstøtningsmurer er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for gnr.43, bnr.240 datert 22/3.1971 med følgende anmerkninger: Gjenstående arbeider pr. 18/3.1971: 1.Pussing av grunnmur utvendig. 2.Støping av inngangstrapp. Gjenstående arbeider må utføres snarest og ferdigbesiktigelse avholdt innen 1/9.1971.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i tv- stue og peis i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har en flott beliggenhet i ende av blindvei. Vektarvegen ligger sentralt til med kort avstand til det meste en trenger i hverdagen. Her finnes blant annet skoler, Skudehallen, Karmøy Golfklubb, flere matbutikker og sentrum i kort avstand fra boligen.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Boligen ligger i område avsatt til boligformål. På motsatt side av Gamle Syrevegen(mot sør) er det avsatt områder til ny boligbebyggelse, samt kjøreveg. En må forvente videre utbygging av nærområdet på sikt. Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 2 690 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 84 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 774 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 17 099,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, slam, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 691 515,- for 2022

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, selgers egenerklæring, grunnkart og reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. apr. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240066
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.