Vikevegen 1161

Vindafjord
Prisantydning

1 490 000,-

 • BRA130㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1932
 • Omkostninger54 400,-
 • Totalpris1 544 400,-

Sjarmerende eldre enebolig med frittstående anneks - Sentral beliggenhet i naturskjønne omgivelser

Visning

tirsdag 25 juni

16:30-17:30

Påmelding
Beskrivelse

Sjarmerende enebolig med mye sjel - Galleri Vik. Eldre enebolig men noe enkel standard og noe manglende utvendig vedlikehold. Eiendommen fremstår som lun og hjemmekoselig. Boligen har mye historie og har tidligere vært en av bygdas butikker (Krambod).

Entre me plass til å henge fra seg sko- og yttertøy.

Trivelig stue hvor en har plass til flere sittegrupper. Utgang til solrik terrasse med flott utsikt. Eldre sjarmerende kjøkkeninnredning med gode oppbevaringsmuligheter. Tilhørende hvitevarer medfølger handelen.

På loftet har en en stor stue/soverom og 2 vanlige soverom. På loftet er det også et eget toalettrom med wc og servant.

Underetasjen byr på en gang med god oppbevaring og et bad med toalett, servant og dusj. Bad i underetasjen er ikke anordnet som våtrom. Kjøper må forvente utbedring. Kjellerstue som også er blitt brukt som atelier/utstillingsrom hvor det er en egen inngang.

Tilhørende anneks med soveplasser og lagrindsmuligheter på loft.

Vedbod/redskapsbod.

Detaljer

Boligen er innredet over tre etasjer og inneholder: Hovedetasje: Gang, stue og kjøkken. Loft: Gang, stue/soverom, 2 soverom og toalettrom. Kjeller: Gang, stue og bad/vaskerom.

Frittliggende anneks og vedbod/redskapsbod.

Bygningsinformasjon

Bebyggelsen består av enebolig med underetasje, 1. etasje og loft. Frittliggende anneks. Bolig med grunnmur av betong. Pusset og malt utvendig overflate. Veggene er oppført i tømmerkonstruksjon. Fasader kledd med liggende og stående bordkledning. Takkonstruksjon av tre. Utført som halvvalmet tak. Taktekkingen er av skifertakstein. Bygningen har malte trevinduer med isolerglass og enkle glass. Ytterdører av tre. Isolerglass og enkle glass. Eldre bolig med noe manglende utvendig vedlikehold. Kjøper må blant annet forvente fornying av noe kledning samt noen vinduer og dører. Bad i underetasjen er ikke anordnet som våtrom. Kjøper må forvente utbedring. Se ellers rapporten for mer informasjon.

Det foreligger ikke originale bygningstegninger ominnredning er derfor uviss.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG3 og TG 2 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

TG 3 - Utvendig > Snøfangere TG 3 - Utvendig > Vinduer TG 3 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger TG 3 - Innvendig > Etasjeskille - 1. etasje TG 3 - Innvendig > Pipe og ildsted TG 3 - Våtrom > Underetasje > Bad/vaskerom > Generell TG 3 - Spesialrom > Loft > Toalettrom > Overflater og konstruksjon TG 3 - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg TG 3 - Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

TG 2 - Utvendig > Taktekking TG 2 - Utvendig > Nedløp og beslag TG 2 - Utvendig > Veggkonstruksjon TG 2 - Utvendig > Takkonstruksjon/Loft TG 2 - Utvendig > Dører TG 2 - Utvendig > Utvendige trapper TG 2 - Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn TG 2 - Innvendig > Etasjeskille - Loft TG 2 - Innvendig > Radon TG 2 - Innvendig > Rom Under Terreng TG 2 - Tekniske installasjoner > Vannledninger TG 2 - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank TG 2 - Tomteforhold > Drenering TG 2 - Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

Primærrom

Enebolig Bruksareal -1. underetasje: 40 kvm Gang, stue og bad/vaskerom. 1. etasje: 45 kvm Gang, stue og kjøkken. 2. etasje: 45 kvm Gang, stue/soverom, 2 soverom og toalettrom. Primærrom 1. etasje: 130 kvm

Ferdigattest

Iflg. kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på boligen. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilkoblet offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Vedovn ellers elektrisk oppvarming.

 • Beliggenhet

  Eiendommen er beliggende landlige og naturskjønne omgivelser i Vikebygd. Sentral beliggenhet i Vikebygd med gangavstand til den lokale dagligvarebutikken, båthavnen, badestrand og Plassabakeriet. Det er også kort avstand til barneskole og barnehage samt idrettsarena.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område som er regulert til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 1 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 54 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 544 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 21 836,- pr. 2024. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Kommunen kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år. I beløpet er det inkludert renovasjon til HIM på kr. 3 411,-.

  Ligningsverdi

  kr 264 854,- for 2022 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Deler av møbler og innbo kan følges med om ønskelig.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport og selgers egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 17. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01240167
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.