Vormedalsvegen 121

Karmøy
Prisantydning

3 300 000,-

Solgt
 • BRA248㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1966
 • Omkostninger104 400,-
 • Totalpris3 404 400,-

Moksheim - Enebolig med stort potensial - Nydelig utsikt til Karmsundet - Stor og flott beplantet tomt!

Beskrivelse

Denne eiendommen, anses som et delvis renoveringsobjekt, da kjeller er moden for total renovering og 1 etasje er moden for noe modernisering.

Boligen er innholdsrik og inkluder deriblant en stor stue med panoramautsikt mot Karmsundet i vest, nord og sør. Parkettgulv og tapet gir en varm atmosfære, mens en naturlig spisestuedel gir mulighet for hyggelige måltider nær kjøkkenet. Med tillegg av en varmepumpe og vedovn, tilbyr stuen et komfortabelt miljø året rundt. Rikelig plass til både større sitte- og spisegruppe, samt direkte tilgang til terrassen.

Kjøkkenet i god størrelse som har en eldre plassbygd innredning. Her er mulighetene mange for den som ønsker å tilpasse dette rommet til sine egne behov. Hvitevarer som er til stede på visning vil bli stående, men det gis ingen garanti fra selger.

Boligen har tre godkjente, romslige soverom, hvor det største har innebygde garderobeskap og utgang til terrassen. Badet har baderomsbelegg, varmelampe montert på vegg, vask og badekar, mens et separat toalettrom har gulvstående toalett og en liten vask.

Kjelleren har tidligere vært utleid og inneholder et tidligere bad, kjøkken, stue og soverom (Kun bad er godkjent), samt en snekkerbod, bod og vaskerom med rikelig lagringsplass.

Enkel garasje med støpt gulv og vedskjul. Eiendommen har også et nytt sikringsskap.

Bygningsinformasjon

Megler har mottatt bygningstegninger som avviker fra slik boligen fremstår innredet i dag. følgende rom er ikke godkjent til rom for varig opphold: kjellerstue, soverom kjeller, kjøkken kjeller. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Tegninger er også mottatt av omsøkt garasje fra 1969. Garasje er bygget, men ikke slik som på tegninger. Den er plassert med en annen vinkel på tomt og nærmere bolig uten at dette ble meldt kommunen.

Enebolig på 2 etasjer med tilhørende garasje. Boligen fremstår generelt i normal stand tatt alder i betraktning. Alder tilsier at de fleste elementer er i sluttfasen på forventet levetid og boligen anses som et renoveringsobjekt. Utvendig er kjeller i pusset mur, men dette er i stor grad skjult av terreng og terrasse. Fasade for øvrig er i stor grad i treverk. Fasade er moden for en oppgradering pga normal elde og slitasje. Ny fuktsikring og drenering anbefales. Innvendig holder huset noe varierende kvalitet innvendig. Kjeller er moden for total renovering og 1 etasje er moden for noe modernisering. Det er i følge selger satt inn stålrør i det ene pipeløpet som går til peis i stue og vedovn i gang kjeller.

Oppsummering av TG2-TG3 hentet fra takstmanns tilstandsrapport. Alle interessenter oppfordres å lese vedlagt tilstandsrapport i sin helhet før visning.

Store eller alvorlige avvik - TG3: Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Vinduer Innvendig > Rom Under Terreng Våtrom > 1 Etasje > Bad > Generell Våtrom > kjeller > Bad > Generell Våtrom > kjeller > Vaskerom > Generell Kjøkken > kjeller > Kjøkken > Overflater og innredning Kjøkken > kjeller > Kjøkken > Avtrekk

Konstruksjoner som ikke er undersøkt - TG IU: Tomteforhold - Oljetank

Avvik som kan kreve tiltak - TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Innvendig > Overflater Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Innvendig > Radon Innvendig > Innvendige dører Kjøkken > 1 Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning Tekniske installasjoner > Avløpsrør Tekniske installasjoner > Varmesentral Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak - TG2: Utvendig > Taktekking Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Utvendig > Vinduer - (Skiftet) Utvendig > Dører Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Utvendig > Utvendige trapper Innvendig > Pipe og ildsted Innvendig > Innvendige trapper Våtrom > kjeller > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom Våtrom > kjeller > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom Kjøkken > 1 Etasje > Kjøkken > Avtrekk
Spesialrom > 1 Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon Tekniske installasjoner > Vannledninger Tomteforhold > Drenering Tomteforhold > Forstøtningsmurer Tomteforhold > Terrengforhold Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Kommunal vann og avløpsledning i Sjøvegen (sør & vest for eiendommen) er planlagt oppgradert. Kommunen har i den forbindelse varslet om pålegg om å separere overvann og avløps ledning fra Vormedalsvegen 121 ved oppstart av prosjektet. Ny eier av Vormedalsvegen 121 må bekoste dette. Dette er informasjon gitt av selger og forhåndsvarsel fra kommunen er fremlagt megler.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers vedovn og elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Boligen ligger vestvendt med utsikt mot Karmsundet. Her har man kort avstand til skole, barnehage og flere dagligvare butikker. En liten kjøretur unna er Oasen storsenter med alt som finnes av fasiliteter og servicetilbud der. Flotte turområder i Norheimskogen og Moksheimskogen kun et lite stykke unna.

  Eiendommen ligger i område som er registrert med fredet kulturmiljø: "Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse" Avaldsnes.

  Adkomst

  Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet med Eiendomsmegler A visningskilt.

  Alternativt kan en åpne annonsen på finn.no, på annonsens høyre side er det en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område avsatt til boligformål i kommuneplanen.

  • kr 3 300 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 3 300 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 75 000,00 (Dokumentavgift)
  • 250,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 76 250,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 3 376 250,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 104 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 404 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 16 972,- pr. 2023. Opplyste kommunale avgifter inneholder vann & avløp, eiendomsskatt, feiing og renovasjon. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det er nedgravd oljetank på eiendommen. Denne er plombert og dokumentasjon foreligger. Diverse lamper medfølger ikke handelen. For mer informasjon, konferer megler.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 12.04.24 og selgers Egenerklæring datert 12.04.24. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Joakim Steine
 • Oppdragsnummer: 01240044
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.